marți, 13 martie 2012

Ordinea de zi AGN Bucuresti 2012

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente a anuluui 2011 insotite de Raportul de gestiune la 31.12.2011 si de Raportul Comisiei de cenzori privind exercitiul financiar 2011.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului National pentru perioada 2009 - 2012.
3. Alegerea membrilor CN mandatul 2012 - 2016.
Detalii la sediul OTDR Iasi.

marți, 6 martie 2012

Anunt AGN 2012

In vederea organizari Adunarii Generale Nationale elective a OTDR - Bucuresti 31 martie 2012, care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului National al OTDR, se va constitui "Comisia de prezenta si numarare a voturilor" care va fi subordonata Comisiei Electorale Centrale a OTDR

Tehnicienii dentari care sunt interesati sa faca parte din aceasta comisie isi vor exprima interesul, in scris, pe adresa de e-mail office@otdr.ro, pana in data de 15.03.2012.

Conditii :
- au drept de vot conform Regulamentului electoral 2012 al OTDR;
- nu candideaza pentru functia de membru al Consiliului National al OTDR si nu sunt sot/sotie, rude sau angajati ai candidatilor;- disponibilitate de a participa la instruirea privind procedurile electorale ale OTDR;
- disponibilitate de a sta in Bucuresti in perioada 29 martie - 3 aprilie 2012;

Comisia de prezenta si numarare a voturilor va fi compusa din 24 membrii care vor fi admisi in ordinea depunerii solicitarilor si numai dupa ce se constata indeplinirea conditiilor enuntate anterior.

Membrii acestei comisii vor fi retribuiti, iar in urma participarii la procesul de instruire vor beneficia de credite EPC.
Dupa caz, se poate asigura cazare/masa.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa: d-nei Dana Aron- Secretar al Comisiei Electorale Centrale la telefon: 0745175547

Biroul Executiv al OTDR