vineri, 7 decembrie 2012

Regulament Avizari anul 2013


REGULAMENT privind AVIZAREA Certificatului de membru al OTDR pentru anul 2013

Art. 1 – (1) Avizarea certificatului de membru se face anual si confera tehnicianului dentar dreptul de a exercita profesia pe perioada avizului. Pentru intreg anul 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) avizarea certificatului de membru se face în perioada 01.12.2012 – 31.01.2013.
 (2) Avizarea Certificatului de membru se face la sediul CJ/CMB al OTDR în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea;

Art.2 La prezentarea pentru obtinerea avizului, tehnicienii dentari vor anexa urmatoarele:

(1) dovada locului de muncă si a experientei profesionale exercitata efectiv si legal (experienta profesionala ce poate fi dovedita cu acte) – astfel: 

a) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial: 
- adeverinta de la angajator conform modelului anexat – Anexa nr.2 (valabilitate 30 zile de la data eliberarii) – pentru salariati in institutiile publice ( de stat) 
 - Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator) -  pentru salariati in institutii private 
- dovada experientei profesionale exercitata efectiv si legal (pentru cei care nu o au depusa la dosar: copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/etc.)

b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (SRL/LTD/CPI/PFA/PF s.a.): 

 b1) CPI/LTD/PF/PFA:
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme), 
- „Fisa de exercitare a profesiei”– conform modelului anexat (anexa 4), 
- Certificatul de inregistrare la DSP a CPI/LTD/PF/PFA – in cazurile in care exista aceasta inregistrare, 
- Declaratia 070/Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF) sau adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar,

b2) SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
- „Fisa de exercitare a profesiei” – conform modelului anexat, 
- Certificatul de inregistrare la DSP  – in cazurile in care exista aceasta inregistrare

***Pentru debutanti:
copie contract de colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica conform reglementarilor prevazute in Statut OTDR  sau copie contract de munca, si 
adeverinta de salariat de la angajator (valabilitate 30 zile de la data eliberarii) – pentru salariati in institutiile publice ( de stat) 
Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator) -  pentru salariati in institutii private 

*** Pentru pensionarii in activitate, copie si dupa „Decizia” de pensionare (daca nu se afla deja depusa la dosar).

*** Titularii CPI/LTD/PFA precum si asociatii/administratorii din cadrul SRL-urilor care sunt si angajati cu contract individual de munca in propriul laborator/cabinet de tehnica dentara trebuie sa prezinte si Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator)  

Nota: În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime în profesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară nu se acorda avizul/2013.
În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, la ridicarea certificatului de membru, in situatia in care nu lucreaza, se elibereaza certificatul de membru neavizat. Avizarea se va face numai dupa prezentarea documentelor mentionate la art.2 alin 1.

(2). dovada achitării cotizaţiei de membru, astfel :
- pentru membrii care solicita aviz/2013 in perioada de avizare (01.12.2012 -31.01.2013)  - copie dupa dovada achitarii cotizatiei/ 2012, pe care este aplicata stampila bancii, 
   -  pentru membrii care solicita aviz/2013 dupa perioada de avizare (01.12.2012 -31.01.2013) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei la ,,zi’’ , pe care este aplicata stampila bancii, 

(3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2012 si, dupa caz,  in anii anteriori (pentru cei cu restante), in Romania si/sau UE – se vor prezenta in original diplomele de la cursurile/evenimentele/manifestarile creditate de catre OTDR si/sau diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E .  In cazul in care pentru acordarea avizului se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care s-a participat in  anul 2012,  la sediul central  se vor trimite copii dupa aceste diplome.
* Creditele EPC pentru cursuri/evenimente/s.a din UE vor fi atribuite la sediul central al OTDR numai dupa verificarea ,,veridicitatii’’ cursurilor si numai dupa aceea se vor comunica catre CJ si se va acorda avizul .

 (4). Copie C.I. valabila;

(5). a) Pentru tehnicienii dentari care exercita profesia in regim independent (titulari CPI, LTD, PFA, asociati si/sau administratori la SRL- exceptie debutanti si/sau salariatii) – copie xerox a Asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala - valabila pentru anul 2013.

b) Prin exceptie de la pct. 5 a) nu vor incheia obligatoriu si in nume propriu asigurarea de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala tehnicienii dentari debutanti (indiferent de forma in care isi exercita profesia – PF colaborator/angajat) si tehnicienii dentari salariati care nu se regasesc in calitatea de asociat/administrator in cadrul unui SRL.

Art. 3. (1) Necesarul anual de credite EPC pentru obtinerea avizului este stabilit prin Programul National de Educatie Profesionala Continu,a iar pentru avizul  2013 necesarul de credite este prezentat in anexa Nr.1 (tabel)
 (2) Numarul de credite EPC obtinute suplimentar fata de necesarul  anual obligatoriu se reporteaza in anul urmator.

Art. 4. „Avizarea” se efectuează pe verso Certificatului de membru, cu înscrierea următoarelor menţiuni: AVIZAT ANUL 2013, numarul de înregistrare din Registrul de avize, numarul de certificat, semnătura preşedintelui  şi ştampila CJ/CMB al OTDR.

Art. 5. Tehnicienilor dentari, care nu indeplinesc conditiile de avizare pentru anul 2013 si astfel nu se avizeaza in perioada  01.12.2012 – 31.01.2013, precum si celor care nu solicita avizarea in perioada  01.12.2012 – 31.01.2013 , “avizul” li se poate acorda si ulterior, numai daca acestia indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind avizarea certificatului de membru al OTDR  pentru anul  2013. In aceste cazuri, daca sunt indeplinite cerintele aratate, avizul pentru anul  2013  se acorda de la data indeplinirii conditiilor de avizare si este valabil pana la 31.12.2013. (exemplu: “AVIZAT de la data de 23.05.2013 la 31.12.2013)

Art. 6 – (1) La prezentarea pentru obtinerea avizului/ 2013, completarea cererii RUTD (anexa nr.2) si, dupa caz, „Fisa de exercitare” (locul de munca a activitatii de tehnica dentara in sistem independent – anexa nr.4) sau prezentarea „adeverintei de salariat” ( pt. membrii care sunt angajati in institutii publice - de stat) - anexa nr.3 / Raport per salariat ( membrii care sunt angajati in institutii private)  –, sunt obligatorii pentru toti membrii OTDR.
(2) Membrii OTDR care indeplinesc conditiile de avizare dar nu au aplicat    ,,avizul’’ pe certificatul de membru vor fi inscrisi in RUTD ,,INACTIVI’’- Fara aviz/Neavizat.
(3) Membrii OTDR care au fost notificati , mentionati in ultimul RUTD afisat pe site-ul OTDR, cu status ,,SUSPENDAT’’(pentru restante la plata cotizatiei si/sau restante la credite EPC) vor prezenta la avizare, pe langa documentele solicitate  la art.2, si dovada achitarii taxei de schimbare de status in valoare de 100 RON.

Art. 7. Tehnicienii dentari care nu au avizul aplicat pe Certificatul de membru - inscrisi in RUTD cu status profesional INACTIV(„la cerere” /”Fara aviz”)/SUSPENDAT, nu au dreptul sa practice profesia de tehnica dentara.

Art. 8. Pentru perioadele in care tehnicianul dentar desfasoara activitate de tehnica dentara fara sa aiba avizat Certificatul de membru, precum si pentru perioadele in care avizarea s-a obtinut ulterior termenelor stabilite prin regulamente, acesta este direct raspunzator.

Art. 9. Lunar (pana in data de 3 ale fiecarei luni), Presedintii CJ OTDR trebuie sa transmita la sediul central cererile RUTD pentru avizele acordate in luna anterioara insotite de documentele aferente. In absenta acestor documente nu se vor opera modificari in RUTD.


Art. 10. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 01.12.2012 şi poate fi completat şi modificat oricând, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 11. – Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament, si anume: Necesar credite EPC aferente anilor 2010, 2011, 2012 pentru avizarea Certificatului de membru in 2013 - tabel (anexa nr.1); Cerere Registru Unic al Tehnicienilor Dentari (Anexa nr.2); Model de Adeverinta (Anexa nr.3); Fisa de exercitare a profesiei in anul 2012  in sistem independent – locul de munca (Anexa nr. 4 ). 
Presedinte OTDR,
Dombai Attila-CsabaAprobat Biroul Executiv al OTDR 

joi, 29 noiembrie 2012


Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, in cadrul Programului National de Educatie Profesionala Continua, Organizeaza in perioada 14-15 decembrie 2012,  la Hotel INTERNATIONAL Bucuresti– Str. Cauzasi, Nr. 27,  “ Forum de tehnica dentara “ care se va desfasura dupa urmatorul program:
                         Vineri -14 decembrie 2012
10.00 – 14.00  –  ’’Etape clinice si de laborator in realizarea arcurilor ortodontice fixe’’ – sustinut de Sef Lucrari Dr. Gabriela Halitchi – Univ. Apollonia – Iasi
14.30 – 18.00  – ’’Culoarea dentara - Diferentierea culorilor cu TTB’’  - sustinut de Th. Dentar Adrian Apreotesei – VITA
                        Sambata – 15 decembrie 2012
10.00 –18.00  –  ’’Considerente practice in realizarea modelului cu bont mobilizabil si transferul in articulator’’ - sustinut de Th. Dentar Viorel Ion – Alligator

Manifestarea este creditata de catre OTDR cu 16 credite EPC
Taxa de participare este de 170 lei.
Plata taxei de participare se va achita la secretariatul evenimentului   sau in contul RO98BRDE080SV77486420800 sucursala Brasov.

joi, 18 octombrie 2012

Anunt


Va aducem la cunostiinta ca la nivel national se implementeaza Sistemul Informatic Integrat de Sanatate Publica (SIISP), iar informatiile cu privire la statusul profesional al membrilor OTDR (activ/inactiv/suspendat/retras/etc. ) se centralizeaza la Ministerul Sanatatii.
Va recomandam sa va actualizati/reglementati situatia “avizelor”, in cel mai scurt timp posibil (pana la 15.11.2012)
De asemenea, incepand cu 2013 nu va mai exista inscris in RUTD al OTDR statusul de „aviz in curs de procesare”.
Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati Consiliului Judetean  Iasi al OTDR.
Presedinte CJ, Magda Barbieru

luni, 10 septembrie 2012

Curs 28 Septembrie 2012

   Consiliul Judetean Iasi al OTDR  si  firma GC EUROPE - furnizor acreditat- Organizeaza vineri 28 septembrie 2012, in Iasi la hotelul Unirea, strada Piata Unirii nr 5 in sala de conferinte nr 1 intre orele 10-16 cursul Prezentarea sistemului ceramic Initial One  Body&Lustre Paste sustinut de T D Andi Dragus. Evenimentul este creditat de catre OTDR cu 10 EPC. Taxa de participare este de 150 ron.   


Inscrierile se fac la d-na Barbieru Magda;tel: 0732731549.
Taxa de participaare se incaseaza la secretariat ,in ziua cursului ,incepind cu ora 9.00.
Participarea se face in ordinea inscrierii, numarul de locuri fiind  limitat.

luni, 6 august 2012

In perioada 31 august - 1 septembrie va avea loc "Simpozionul National de Tehnica Dentara Mamaia 2012" la Pavilionul Expozitional Mamaia, eveniment creditat cu 20 credite EPC, taxa de participare este 170 ron si se poate achita la secretariatul evenimentului sau in contul RO98BRDE080SV77486420800 sucursala Brasov! Detalii despre program pe www.otdr.ro

vineri, 8 iunie 2012

Curs Bacau 14.07

Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, Consiliul Judetean Bacau al OTDR si Firma Universal Dental- furnizor acreditat, organizeaza sambata, 14 iulie 2012, in Bacau, la Universitatea Vasile Alecsandri – str.Calea Marasesti nr. 157– sala de conferinte , intre orele 10.00- 16.00 ,  cursul      “ CAD-CAM RAPID PROTOTYPING ”  sustinut de TD. Gabriel  Colease.  Evenimentul este creditat de catre OTDR cu 10 credite EPC  .
Taxa de participare:  120 lei
Inscrierile se fac la d-na Onu Ileana ;tel: 0732731557 pana in data de  12.07.2012
Participarea se face in ordinea inscrierii, numarul de locuri fiind limitat.

marți, 13 martie 2012

Ordinea de zi AGN Bucuresti 2012

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente a anuluui 2011 insotite de Raportul de gestiune la 31.12.2011 si de Raportul Comisiei de cenzori privind exercitiul financiar 2011.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului National pentru perioada 2009 - 2012.
3. Alegerea membrilor CN mandatul 2012 - 2016.
Detalii la sediul OTDR Iasi.

marți, 6 martie 2012

Anunt AGN 2012

In vederea organizari Adunarii Generale Nationale elective a OTDR - Bucuresti 31 martie 2012, care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului National al OTDR, se va constitui "Comisia de prezenta si numarare a voturilor" care va fi subordonata Comisiei Electorale Centrale a OTDR

Tehnicienii dentari care sunt interesati sa faca parte din aceasta comisie isi vor exprima interesul, in scris, pe adresa de e-mail office@otdr.ro, pana in data de 15.03.2012.

Conditii :
- au drept de vot conform Regulamentului electoral 2012 al OTDR;
- nu candideaza pentru functia de membru al Consiliului National al OTDR si nu sunt sot/sotie, rude sau angajati ai candidatilor;- disponibilitate de a participa la instruirea privind procedurile electorale ale OTDR;
- disponibilitate de a sta in Bucuresti in perioada 29 martie - 3 aprilie 2012;

Comisia de prezenta si numarare a voturilor va fi compusa din 24 membrii care vor fi admisi in ordinea depunerii solicitarilor si numai dupa ce se constata indeplinirea conditiilor enuntate anterior.

Membrii acestei comisii vor fi retribuiti, iar in urma participarii la procesul de instruire vor beneficia de credite EPC.
Dupa caz, se poate asigura cazare/masa.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa: d-nei Dana Aron- Secretar al Comisiei Electorale Centrale la telefon: 0745175547

Biroul Executiv al OTDR

marți, 28 februarie 2012

Anunt

Dosarul pentru candidatura la functia de membru CN va cuprinde:
1. Solicitare de candidatura (scrisoare de intentie) nume, prenume, domiciliui CI/BI CNP, locul de munca, Forma de exercitare a preofesiei (independent/ angajat), date de contact, functia pentru care se candideaza.
2. Declaratie pe propria raspundere ca nu incalca prevederile articolului 8 si articolului 20 din regulament.
3. Curriculum Vitae
4. Functiile pe care candidatul le detine in alte organisme statale, administrative, sindicale sau profesionale.

Dosarele incomplete, neconforme sau depuse in afara termenului stabilit prin calendarul electoral se vor solutiona cu respingerea candidaturii si se vor returna persoanei in cauza. Contestatiile impotriva candidaturii se depun in termen de doua zile de la data publicarii pe site a listelor si se solutioneaza de catre CEC in termen de 24 ore. Dosarul pentru candidatura la functia de membru CN va fi adresata presedintelui CEC

Anunt AGN 2012

In data de 31.03.2012 ora 11 va avea loc la Bucuresti AGN 2012 adresa fiind strada Calea Vacaresti nr.187 (Aula Facultatii Titu Maiorescu) . La AGN vor participa urmatorii delegati alesi ai judetului Iasi:

AGAVRILOAIEI LACRAMIOARA
ALBERT OANA
ANDRICIUC GHEORGHE
APETRIA-ROMANIUC MIHAELA-GABRIELA
AVERESCU MIHAELA
BACIU AIDA-IRINA
BAGU ADINA-MIRELA
BARBIERU IOAN
BARBIERU MAGDA-GABRIELA
BARBU (LUPU) CRISTINA
BENA DORIN IOAN
BENCHEA ADRIANA
BORS VIORICA
BUCATARU ADRIANA
BUCATARU DORIN
BURTILA DUMITRITA
BURUIANA GALINA
BURUIANA ION
CHELARIU ANA-MARIA
CIUR LUCIAN-VASILE
COJOCARU DANIEL
COJOCARU INGRID-ADRIANA
CRISTIA ADRIAN
CUCIUREANU ELENA
DOBOS ILEANA
DUMITRIU ANDREI VLADUT
DUMITRIU SERGIU
GAFINCU-GRIGORIU LILIANA
GAINA MARIANA
GHERMAN NICOLAE
GRADINARIU LUCIAN
HUTU NICOLAE
IONESCU CRISTIAN
LUPASCU MIHAI-LIVIU
LUPU ANDREI
NECULAU MARIA
NEGHINA ( STRATULAT ) MARIANA
PANDEA LACRAMIOARA-MARIOARA
PINZARU MIHAELA
PINZARU RODICA
PLESCAN (LOGHIN) ANAMARIA
PLESCAN MARIA
POTIRNICHE ANDREIA
PRISACARIU MIHAI-SORIN
RACU GABRIELA
SFAITER DOINA
SMARANDA TUDOR
SOFICU GHIORGHE
SOLCAN GINA-MIRELA
SOPROVICI FLORIN
SUSNEA GHEORGHE
TEODOR DANIELA
TOFAN CONSTANTIN-CLAUDIU
TURCU MIRELA

Calendar Electoral 2012

CALENDAR ELECTORAL 2012
24.02.2012 – sedinta CN
27.02 – 06.03.2012 – perioada depunere candidaturi pentru membri CN (titulari si supleanti)
07.03.2012 – se afiseaza pe site listele provizorii de candidaturi
08 – 09.03.2012 – perioada de depunere contestatii impotriva candidaturilor pentru membri CN (titulari si supleanti)
09 - 10.03.2012 – perioada de depunere contestatii impotriva deciziilor de respingere a candidaturilor.
14.03.2012 – afisarea pe site a listelor finale cu candidatii CN validati de CEC
20 – 28.03.2012 – perioada in care se exprima votul prin mandat special.
28.03.2012 – trimiterea din teritoriu catre sediul OTDR, prin Fancurier, a buletinelor de vot neutilizate
29-30.03.2012 – primirea de catre CEC a buletinelor de vot neutilizate din teritoriu.
31.03.2012 – AGN electiva – locatia: Str. Calea Vacaresti, Nr. 187, Sector 4
04.04.2012 – afisarea pe site a listei cu membri CN, titulari si supleanti, alesi de AGN si validati de CEC.
Intre 04 - 10.04.2012 – perioada de depunere candidaturi pentru o functie din cadrul BE al CN al OTDR.
11.04.2012 - afisarea pe site a listelor provizorii cu candidatii pentru o functie din cadrul BE al CN al OTDR
11-13.04.2012 – perioada de depunere a contestatiilor impotriva candidaturilor pentru o functie din cadrul BE al CN al OTDR.
12-13.04.2012 – perioada de depunere a contestatiilor impotriva deciziilor de respingere a candidaturilor pentru o functie din cadrul BE al CN al OTDR.
16.04.2012 – afisarea pe site a listelor finale cu candidatii pentru o functie din cadrul BE al CN al OTDR.
28.04.2012 – sedinta CN – alegeri BE al CN al OTDR –
02.05.2012 – afisarea pe site-ul OTDR a listei cu membri BE al CN al OTDR alesi in sedinta CN din 28.04.2012 si validati de CEC.

vineri, 10 februarie 2012

Anunt

Avizele restante pentru anul 2011 se vor da pana in data de 31.03.2012. la sediul OTDR Iasi

Anunt

1-2 Martie -Zilele Apolloniei .. eveniment creditat de OTDR cu 15 credite EPC. Taxa de participare 125 RON. Taxa se achita pe loc la sediul Apolloniei in ziua evenimentului .

joi, 12 ianuarie 2012

Instructiuni privind acordarea avizului pe anul 2012


Avizul pentru anul 2012 se poate acorda pina la data de 31.03.2012 in situatia in care sunt indeplinite toate conditiile de avizare reglementate in Regulamentul de avizare pentru anul 2012:
La prezentarea pentru obtinerea avizului, tehnicienii dentari vor anexa urmatoarele:

(1) dovada locului de muncă si a experientei profesionale exercitata efectiv si legal (vechimea in profesie ce poate fi dovedita cu acte) – astfel:

a) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial:
- adeverinta de la angajator (valabilitate 30 zile de la data eliberarii)*
- dovada experientei profesionale exercitata efectiv si legal (pentru cei care nu o au depusa la dosar: copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/etc.)

* in cazul in care angajatul a avut un singur loc de munca pana in prezent, este suficienta adeverinta

b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (SRL/LTD/CPI/PFA/PF s.a.):

b1) CPI/LTD/PF/PFA:
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme),
- „Fisa locului de munca” – conform modelului anexat (anexa 4),
- Certificatul de inregistrare la DSP a CPI/LTD/PF/PFA – in cazurile in care exista aceasta inregistrare,
- Declaratia 070/Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF) sau adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar.

b2) SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
- Fisa locului de munca (se gaseste la OTDR Iasi)
- Certificatul de inregistrare la DSP – in cazurile in care exista aceasta inregistrare

***Pentru debutanti, copie contract de colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica conform reglementarilor prevazute in Statut sau copie contract de munca si adeverinta de salariat de la angajator.
*** Pentru pensionarii in activitate, copie si dupa „Decizia” de pensionare (daca nu se afla deja depusa la dosar).

Nota: În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime în profesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară la data solicitarii avizului, aceştia vor prezenta documentele prevăzute la Art. 2(1) în termen de 30 zile de la data începerii activităţii ca tehnician dentar. In caz contrar, acestia vor fi mentionati in RUTD ca membri „inactivi”.

NU SE ACORDA AVIZ FARA DOVADA LOCULUI DE MUNCA !


Exceptie: membri mentionati in “NOTA” de mai sus si care completeaza declaratie pe proprie raspundere ca in termen de 30 zile de la obtinerea locului de munca aduc dovada acestuia.

(2). dovada achitării cotizaţiei de membru, la ,,zi’’ – (copie dupa dovada achitarii cotizatiei/2011, pe care este aplicata stampila bancii);

(3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2010 si 2011 – se vor prezenta in original diplomele de la cursurile/evenimentele/manifestarile creditate de catre OTDR. In cazul in care pentru acordarea avizului se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care s-a participat in anii 2010/2011, la sediul central se vor trimite copii dupa aceste diplome.


La prezentarea pentru obtinerea avizului/2012, completarea cererii RUTD si, dupa caz, „Fisa de exercitare” (locul de munca a activitatii de tehnica dentara in sistem independent sau prezentarea „adeverintei de salariat”, sunt obligatorii pentru toti membrii OTDR.Acordarea avizului “restant” pe anul 2011

Avizul/2011 se acorda numai celor care au indeplinit conditiile pana la 31.12.2011, adica nu au restanta la plata cotizatiei/2010 (la data de 31.12.2011) si au creditele aferente anului 2010 (la data de 31.12.2011).
Se poate acorda avizul pe 2011 odata cu avizul pe 2012 , dar nu mai tarziu de 1.03.2012, in conditiile precizate mai sus.

Concluzii generale cu privire la acordarea avizelor:
1. Aviz/2011 si Aviz/2012 integral (tot anul) se acorda doar pana la 1.03.2012 ( cu indeplinirea simultan a celor trei conditii de avizare)
2. Dupa data de 1.03.2012 NU se mai acorda Aviz/2011, iar Aviz/2012 se acorda sub forma AVIZAT de la data....la data.


Necesarul de credite pentru 2012 :


- pentru angajati 30 credite EPC


-pentru angajator 40 credite EPC
Inscriere OTDR 2012

REGULAMENT
privind Procedura de înscriere în OTDR, precum şi
eliberarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2012

Înscrierea în OTDR

Înscrierea în OTDR se face pe baza cererii de înscriere însoţită de documentele prevăzute de prezentul Regulament, adresată preşedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi depusa la Consiliul Judeţean/Consiliul Municipiului Bucureşti în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.
Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară şi foaia matricolă (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;
NOTA : documentele care atesta nivelul studiilor si, dupa caz, cele referitoare la experienta profesionala, vor fi analizate si corelate cu dispozitiile Legii Nr.200/2004 completata si modificata, precum si cu cerintele impuse de normele europene (Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale).
b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 6 luni de la data emiterii) ;
c) certificat de sănătate fizică şi psihică (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/ cabinete medicale/ institutii (policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;
d) actul de identitate şi, după caz, certificatul de casătorie (copie);
e) dovada de achitare a taxei de înscriere in OTDR prevazuta la Art.4 (copie xerox a documentului stampilat de banca);
f) dovada vechimii in profesia de tehnician dentar prestata astfel:
Angajat - copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/adeverinta de vechime in profesia de tehnician dentar eliberata de angajator;
CPI/LTD/PF/PFA - Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie CIF), Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar si Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
SRL - Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz, adeverinta de salariat in cadrul societatii la care este asociat – din care sa reiasa functia si vechimea in profesie, s.a.;

* Pentru cei care nu au profesat/nu profeseaza tehnica dentara la data inscrierii in OTDR – declaratie notariala ca nu au vechime in domeniu.
Exceptie: Absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotia 2012 , pentru care nu este necesara declaratia notariala.
g) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA: In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5 , din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2012 este in valoare de 1.000 lei.

Exceptie: absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala), pentru care taxa de inscriere pentru anul 2012 va fi in valoare de 200 lei, in urmatoarele situatii:
- daca dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara si nu au obtinut venituri din tehnica dentara de la data absolvirii pina la data depunerii cererii de inscriere in OTDR ( declaratie notariala **),
sau
- daca dovedesc ca au o vechime mai mica de 6 luni in profesia de tehnician dentar, vechime dobandita numai ca salariat (adeverinta salariat).

** NOTA: Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii din 2011 si 2012.

Cotizatia de membru este de 40 lei/luna si se achita din luna in care solicitantul este admis ca membru in OTDR.

Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

- Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),
- sau
- Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

La plata taxei de inscriere si a cotizatiei se mentioneaza numele si CNP-ul membrului OTDR.