miercuri, 24 aprilie 2013

ZDT Sinaia - ProgramConsiliul Judetean Suceava al OTDR si  
Firma Dentana Cas Impex SRL - furnizor acreditat


Organizeaza vineri 17 mai 2013, ora 10.00,in  Suceava,la SC IACOB’S SA - sala de conferinte,din str. Agromonului nr 445 Scheia,
    cursul (expunere teoretica si demonstratie practica -6 ore)
 ALEGEREA SI  UTILIZAREA SISTEMELOR DE MENTINERE, SPRIJIN SI STABILIZARE (ATTACHMENTS)
 PENTRU RESTAURAREA EDENTATIILOR PARTIALE SI  TOTALE’’
             sustinut de Ing. Frusina Constantin

Evenimentul este creditat de catre OTDR cu 15 EPC

Taxa de participare:  160 lei

Inscrierile se fac la d-l Todiras Daniel,telefon: 0732731558
Taxa de participare se incaseaza la secretariatul evenimentului,in ziua cursului,  incepind cu ora 9.00.
Participarea se face in ordinea inscrierii, numarul de locuri  fiind  limitat.

miercuri, 27 martie 2013

Anunt
Ordinul Tehnicienilor
Dentari din Romania

Consiliul Judetean Bacau  al OTDR
                                   si
Firma Dentana Cas Impex SRL - furnizor acreditat


Organizeaza vineri 5 aprilie 2013, ora 10.00, in  Bacau,   la sala de conferinte a Directiei pentru Agricultura Bacau ,din str. George Bacovia nr 20,
    cursul (expunere teoretica si demonstratie practica -6 ore)
 ALEGEREA SI UTILIZAREA RASINILOR COMPOZITE TIP ESTENIA, PENTRU RESTAURARI PROTETICE INDIRECTE’’
                                 sustinut de Ing. Frusina Constantin

Evenimentul este creditat de catre OTDR cu 15 EPC
Taxa de participare160 lei

Inscrierile se fac la d-na Onu Ileana telefon: 0732731557
Taxa de participare se incaseaza la secretariat,in ziua cursului ,incepind cu ora 9.00.
Participarea se face in ordinea inscrierii, numarul de locuri  fiind  limitatvineri, 15 februarie 2013

Anunt

Congres 3F - Formă, Funcție, Frumusețe -Acreditat 
OTDR- 20 Puncte EPC


Participare simpozion: 2 zile

2 nopţi cazare – 23 şi 24 mai

2 mese de prânz, Cină festivă, 2 Caffe break
Mapă-eveniment, 
Taxa de participare: 970 RON

Program:


Vineri - 24 mai 2013

9:00 - 12:00
MTD Jochen Peters - Germania
Estetica, ocluzia şi modelarea funcţională în era digitală
Demonstraţie practică: modelarea funcţională în ceramică

12:00 - 13:00 Pauza de masa - pranz

13:00 - 15:30
MTD Dietmar Schaan - Germania
Digital Functional Prosthetics

15:30 - 16:00 Coffee break

16:00 - 19:00
Dr. Justina Verdes - România
Considerente practice în reabilitările ocluzale

19:00 - 22:30 Cina festiva

Sâmbătă - 25 mai 2013

9:00 - 12:00
Prof. Univ. Dr. Alexandru Petre - România
What you see is what you get. Un studiu experimental clasic vs digital.

12:00 - 13:00 Pauza de masa - pranz

13:00 - 15:00
MTD Paul Fiechter - Germania
Faţetele - soluţia actuală pentru estetica în zona frontală. Demonstraţie practică

15:00 - 15:30 Coffee break

15:30 - 17:30
MTD Marco Vaninni - Italia
The Beauty of the age

EVENIMENTUL FACE PARTE DIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ CONTINUĂ al OTDR – 2013.


Înscrierile se fac direct la sediul Alligator sau completând şi trimiţând formularul de pe site-ul http://www.alligator-dent.ro
Plata se va face la sediul Alligator sau în contul:

RO 75 INGB 0000 9999 0120 0130
ING Bank- Sucursala Bucureşti

NUMARUL DE LOCURI ESTE LIMITAT.
Data curs: 24-25 Mai 2013
Locatie: Busteni - Castelul Cantacuzino
Lector: MTD Jochen Peters, MTD Dietmar Schaan, Dr. Justina Verdes, Prof. Univ. Dr.Alexandru Petre, MTD Paul Fiechter, MTD Marco Vaninni
Puncte EPC: 20 .pct

joi, 14 februarie 2013

Anunt


Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania
si
Universitatea Apollonia  Iasi

Organizeaza in perioada 7-9 martie 2013, in cadrul Zilelor Universitatii Apollonia-editia a XXIII-a", la Universitatea Apollonia din Iasi,str.Păcurari nr.11, cursuri pentru tehnicienii dentari,  care se vor desfasura dupa  urmatorul                        
PROGRAM:
Joi, 7 martie 2013 – Palatul Beldiman, Sala E 2
10.00 – 17.00    UTILIZAREA  ATTACHMENT-URILOR RHEIN 83 Tehnician Dentar Marco Vanini - Firma Rhein Expunere teoretica si demonstratie practica
Vineri, 8 martie 2013 – Centrul Medical Domenico- Sala E2
09.00 – 14.00  – ALGORITM DE REALIZARE A APARATELOR BIMAXILARE TEUSCHER - Şef Lucrari Dr. Gabriela Haliţchi – Universitatea Apollonia din Iaşi - Expunere teoretica si demonstratie practica
Vineri,8 martie 2013–Centrul Medical Domenico- Sala Cavalerilor
15.00-16.50 –TEHNOLOGII ACTUALE DE REALIZARE A PROTEZELOR DENTARE -Prof.dr. George Costin Universitatea Apollonia din Iaşi - Expunere teoretica
Sâmbătă,  9 martie 2013 - Centrul Medical Domenico- Sala E2  
9.00 –11.00  – METALO-CERAMICA VITA- Tehnician Dentar Adrian Apreotesei  si Tehnician Dentar  Radu Butnaru  Demonstratie practica
Manifestarea este creditata de catre OTDR cu15 credite EPC
Taxa de participare este de 150 lei.

marți, 8 ianuarie 2013

Regulament Inscriere OTDR 2013


REGULAMENT
privind Procedura de înscriere în OTDR, precum şi 
eliberarea certificatului de membru al OTDR pentru anul  2013

Art. 1. – Prezentul regulament stabileşte procedura de înscriere în OTDR pentru anul 2013.
Capitolul I – Înscrierea în OTDR

Art. 2. – Înscrierea în OTDR se face pe baza cererii de înscriere, conform modelului anexat (anexa 1), însoţită de documentele prevăzute de prezentul Regulament, adresată preşedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi depusa personal de solicitant la Consiliul Judeţean/Consiliul Municipiului Bucureşti în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.

Art. 3. – Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente:

diploma, titlul  sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară şi foaia matricolă/supliment la diploma (respectiv adeverinta de absolvire insotita de situatia scolara) din care sa reiasa durata totala a studiilor, disciplinele si proportia in care acestea au fost studiate, precum si proportia dintre instruirea teoretica si cea practica emise de o institutie de invatamint de profil recunoscuta de lege (copii legalizate/traduceri legalizate si, dupa caz, apostilate/supralegalizate + copiile xerox ale documentelor originale ale actelor de studii). 
- in cazul diplomelor obtinute intr-un alt stat membru U.E./S.E.E./Confederatia Elvetiana sau intr-o tara terta se completeaza cu:
§ programa analitica (traducere legalizata + copie document original),
§ adeverinţa de conformitate (traducere legalizata+ copie document original)  eliberată de autoritatea competentă din statul unde s-a obţinut calificarea din care să reiasă că titlul obţinut dă dreptul solicitantului de a avea acces la profesia de tehnician dentar sau de a o exercita pe teritoriul statului respectiv şi în care să se menţioneze, potrivit Directivei 2005/36/CE, art.11, care este nivelul de calificare obţinut 
- in cazul diplomelor obtinute intr-o tara terta  se completeaza, dupa caz cu:
§ atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (copie legalizata)
§ documentul tradus si legalizat din care sa reiasa ca titlul obtinut in statul tert a fost recunoscut intr-un stat membru UE unde a si dobandit o experienta profesionala de minim 3 ani
§ programa analitica (traducere legalizata + copie document original)


NOTA: documentele care atesta nivelul studiilor si, dupa caz, cele referitoare la experienta profesionala, vor fi analizate si corelate cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 completata si modificata, precum si cu cerintele impuse de normele europene (Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale). 
Profesia de tehnician dentar este o profesie reglementata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 200/2004, modificata si completata. Astfel, Legea nr. 200/2004, prevede in mod expres la art. 3, alin. 2 ca „Lista profesiilor reglementate în România este prevăzută în anexa nr. 2.”, iar aceasta anexa, la pct. A, lit. q) arata in mod expres faptul ca profesia de tehnician dentar este o profesie reglementata care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar).
Pentru exercitarea profesiei de tehnician dentar in Romania de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 96/2007(r) este necesar ca solicitantul, care doreste inscrierea in OTDR, sa detina un titlu oficial de calificare (diploma) in profesia de tehnician dentar, astfel:
i) diploma obtinuta pe teritoriul Romaniei - respectiv sa fie titularul unei diplome, in sensul art. 8, alin. 1, lit. b din Legea nr. 200/2004, care atesta studii superioare de specialitate de minimum 3 ani sau, cu titlu de exceptie, prin derogare de la dispozitiile art. 8, alin. 1 lit. b), pentru cetatenii romani se accepta si diplome de studii postliceale, obtinute tot pe teritoriul Romaniei, cu o durată de cel puţin un an, dar nu mai mare de 3 ani, sau cu o durată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă.
sau
ii) diploma obtinuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si in Confederatia elvetiana care sa fie recunoscuta de autoritatea competenta din statul in care s-a obtinut calificarea si care  ii confera solicitantului dreptul de a exercita profesia de tehnician dentar pe teritoriul statului membru respectiv (actele de studii sa fie apostilate de autoritatile competente, pentru statele care sunt parti ale Conventiei de la Haga, respectiv supralegalizate sau insotite de adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta, pentru statele care nu sunt parti ale Conventiei).
sau
iii) titlurile oficiale de calificare (diplome) dobandite in state terte sa fie:
- ori recunoscute intr-un stat membru UE unde a si dobandit o experienta profesionala de minim 3 ani;
- ori sa fie recunoscute si echivalate de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor cu un nivel egal cu cel de studii superioare de specialitate de minimum 3 ani. 
Aceste titluri de calificare trebuie sa fie apostilate de autoritatile competente, pentru statele care sunt parti ale Conventiei de la Haga, respectiv supralegalizate sau insotite de adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta, pentru statele care nu sunt parti ale Conventiei..


b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 6 luni de la data emiterii);

c) certificat de sănătate fizică şi psihică (depus in original si in termenul de valabilitate legal – 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/cabinete medicale/ institutii (policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate,  etc.) cu competenta in acest sens;

d) actul de identitate şi, după caz, acte care sa ateste schimbarea numelui din actul de identitate fata de actul de sudii (de ex: certificatul de casătorie/divort/altele) in copie;

e) dovada de achitare a taxei de înscriere in OTDR prevazuta la Art.4 din Regulament (copie xerox a documentului stampilat de banca);

f) dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal * (printr-un document original, valabil, care sa fie recunoscut pe teritoriul Romaniei) in functie de caz, astfel:
A-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei ca:
- Angajat - copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/adeverinta de vechime in profesia de tehnician dentar eliberata de fiecare angajator (pentru angajati in institutiile publice de stat)/raport per salariat din Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) semnat, stampilat, cu nr. si data inregistrare angajator (pentru salariati in institutiile private);
- CPI/LTD/PF/PFA - Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie CIF), Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
- SRL - Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz, adeverinta de salariat/raport per salariat din Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) de la societatea la care este asociat si angajat – din care sa reiasa functia si data de la care este angajat pe acea functie , s.a.;
B-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar in afara teritoriului Romaniei:
- document(e) original(e), valabil(e), care sa fie recunoscut(e) pe teritoriul Romaniei coform legislatiei in vigoare
C-In cazul in care solicitantul nu a profesat/nu profeseaza tehnica dentara pana la/la data inscrierii:
- declaratie notariala pe proprie raspundere la data inscrierii cu privire la experienta profesionala dobandita anterior, efectiv si legal in profesia de tehnician dentar. 

* experienta profesionala in tehnica dentara, dobandita in alte conditii decat cele prevazute de lege, dupa anul 2008, nu se ia in calcul.
Exceptie: Absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile 2012 si 2013 pentru care nu este necesara declaratia notariala.
g) pentru pensionarii in activitate sau nu - copie dupa decizia de pensionare
   h) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA:   In conditiile legii, singurul certificat medical valabil  este certificatul medical tip A5, din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen  psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.  
Art. 4. Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2013 este in valoare de:
2000 lei.
       (2) 200 lei  
- absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile 2012 si 2013;                        
 - absolventii ínstitutiilor de invatamant de profil  incepand cu promotia 2008 care dovedesc ca nu au profesat si nu au obtinut venituri din tehnica dentara de la data absolvirii pina la data depunerii cererii de inscriere (declaratie notariala**),
 ** NOTA: Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii din 2012 si 2013.

Cotizatia de membru este de 40 lei/luna si se achita din luna in care solicitantul este admis ca membru in OTDR.

Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,  BRD Brasov (fara comision la depunere), 
sau
Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001,  BCR Bucuresti Mosilor

La plata taxei de inscriere si a cotizatiei se mentioneaza numele si CNP-ul solicitantului/membrului OTDR. 

Art. 5. Dosarul de înscriere complet si conform se înregistrează la sediul CJ/CMB şi se transmite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare la Comisia de Verificare Dosare si Autorizare de la sediul central al OTDR, prin grija preşedintelui CJ/CMB. O copie a dosarului se pastreaza la sediul CJ/CMB, inclusiv o fotografie (din cele mentionate la Art.3 lit.g) din Regulament.
  
Art. 6. In cazul in care la inscriere se constata ca:
- tehnicianul dentar a mai fost membru OTDR, inscrierea se va face in conformitate cu prevederile prezentului Regulament de inscriere si cu conditia achitarii debitului restant, in cazul in care acesta exista; in situatia data, taxa de inscriere este de 2.000 lei;
- exista inregistrate in evidentele OTDR reclamatii/contestatii/litigii cu privire la activitatea profesionala a tehnicianului dentar care solicita inscrierea in OTDR (cu privire la practicarea ilegala a tehnicii dentare de catre tehnicianul dentar care solicita inscrierea), procedura de inscriere se suspenda pana la solutionarea reclamatiei/contestatiei/litigiului.                                 Capitolul al II-lea – Analizarea dosarelor de înscriere 
şi eliberarea Certificatelor de membru OTDR

Art. 7. – (1) Analizarea dosarelor de înscriere si solutionarea acestora, in cazul dosarelor complete si conforme, se va face de către Comisia de Verificare a Dosarelor de Inscriere şi de Autorizare a OTDR in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii la sediul central al OTDR, în conformitate cu regulamentul propriu şi a prezentului regulament.
(2) Procedura de examinare a cererii nu poate depăşi un termen de 3 luni de la data inregistrarii la sediul central al OTDR a dosarului complet al persoanei interesate. 
(3) Procedura de examinare a cererii se finalizează prin emiterea unei Decizii motivate. Această decizie se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării. Decizia sau absenţa ei poate fi atacată in termen de 30 de zile în faţa instanţelor române competente. 
(4) Emiterea certificatelor de membru al OTDR (cu serie A/serie D) se face in termen de 30 de zile de la data admiterii cererii de inscriere.
(5) Pentru solicitantii a caror cerere de inscriere a fost admisa si care nu au experienta profesionala ori au experienta profesionala, dobandita efectiv si legal, mai mica de 2 ani la data cererii de inscriere, se vor emite certificate de membru OTDR debutant (serie D).
(6) Transmiterea certificatelor de membru către CJ/CMB se va face prin grija Departamentului Evidenţă şi Relaţii cu Membri de la sediul central al OTDR.
(7) Eliberarea certificatelor de membru se va face personal solicitantilor, la sediul CJ/CMB în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea sau urmează să îşi desfăşoare activitatea (unde a fost depusa cererea de inscriere), membrul OTDR semnand pentru primirea certificatului. Preşedintele CJ/CMB va înştiinţa în scris pe titularul Certificatului de membru, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea respectivului certificat de la sediul central al OTDR.
(8) În situaţii excepţionale, se pot elibera adeverinţe din care să rezulte stadiul de procesare a dosarului de inscriere. Adeverinţele se eliberează de către sediul central al OTDR in urma unei solicitari scrise.
(9) In cazul in care Comisia de Verificare Dosare si Autorizare constata ca dosarul este incomplet sau ca documentele de inscriere nu corespund cerintelor de la Art. 3 din prezentul Regulament, va fi anuntat in scris solicitantul si, de asemenea, presedintele CJ/CMB prin e-mail. Daca solicitantul nu completeaza dosarul in maxim 60 de zile de la data emiterii adresei privind completarea dosarului de inscriere, dosarul de inscriere in original va fi returnat acestuia, despre aceasta urmand a fi instiintat presedintele CJ/CMB, iar cererea de inscriere in original si o copie a dosarului de inscriere se vor arhiva la sediul central al OTDR. 
(10) Dosarul de inscriere returnat integral, în original, va fi însotit de o adresa prin care se aduce la cunostinţa respectivului solicitant ca, in cazul unei noi cereri de inscriere in OTDR, se vor aplica regulile de inscriere ale anului in cursul căruia se face noua solicitare de înscriere în OTDR. 
(11) Din suma depusă in contul OTDR reprezentând taxă de inscriere în OTDR şi (eventual) cotizaţie de membru OTDR plătită în avans, i se va putea returna, la cerere, integral cotizaţia platită în avans precum şi 75% din taxa de inscriere.
(12) In cazul in care, in urma returnarii dosarului de inscriere, solicitantul nu cere restituirea taxelor/cotizatiilor depuse, sumele nerestituite (75% din taxa de inscriere depusa + integral cotizatia depusa), se vor inregistra separat in evidentele contabile ale  OTDR. Daca in aceste conditii, in termen de 3 ani de la data returnarii dosarului, se primeste din partea solicitantului o noua cerere de inscriere in OTDR, sumele respective se pot folosi, la cerere, pentru completarea taxei de inscriere solicitata, conform regulamentului de inscriere de la data respectiva.
(13) In cazul in care un membru al OTDR a fost sanctionat administrativ (fiindu-i retrasa calitatea de membru OTDR pentru restante la plata cotizatiei si/sau lipsa credite EPC) si doreste sa revina in organizatie, el va achita la inscriere debitul restant si o taxa de inscriere de 2.000 RON. De asemenea, un astfel de membru nu va putea ocupa, timp de 5 ani de la data revenirii in organizatie, functii de conducere in structurile OTDR.

Art. 8. – (1) In cazul pierderii, distrugerii, furtului certificatului de membru OTDR original, se poate elibera un duplicat al acestuia in baza unei cereri scrise a solicitantului, adresata preşedintelui OTDR, însoţită de următoarele acte:
dovada publicării pierderii/distrugerii/furtului certificatului original de membru OTDR intr-un ziar de largă circulaţie;
dovada achitării taxei de refacere a certificatului de membru OTDR în valoare de 50 RON într-unul dintre conturile OTDR, astfel:
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere), 
sau
Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001,  BCR Bucuresti Mosilor
dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru OTDR si a indeplinirii conditiilor pentru obtinerea avizului pe anul in curs
2 fotografii color 3x4 cm.
(2) Duplicatul va conţine toate informaţiile Certificatului original de membru OTDR, va avea mentiunea „duplicat”, iar la data emiterii va fi trecută data emiterii duplicatului.

Art. 9 – (1) Membrii OTDR care si-au schimbat datele inscrise pe certificat (numele, CNP) pot solicita preschimbarea certificatului de membru cu datele actuale in baza unei cereri scrise, adresata Presedintelui OTDR, insotita de urmatoarele documente : 
certificatul de membru OTDR, emis la inscrierea in OTDR, in original;
copia actului in urma caruia isi schimba datele ( certificat de casatorie/ hotararea de divort, copie dupa CI );
dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru OTDR si a indeplinirii conditiilor pentru obtinerea avizului pe anul in curs
2 fotografii color 3x4 cm .
   (2) Preschimbarea certificatului de membru OTDR se face cu mentinerea seriei si a numarului atribuit la data admiterii in OTDR, iar data emiterii va fi data preschimbarii efective, fara mentiunea ,,duplicat’’.  

Art. 10 – (1) Preschimbarea certificatului de membru debutant la momentul acumularii unei experiente profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician dentar mai mare sau egala cu 2 ani, se face la solicitarea scrisa a membrului OTDR, adresata conducerii OTDR. 
(2) La cererea de preschimbare a certificatului de membru debutant se vor anexa:
- dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal (mai mare sau egala cu 2 ani la data solicitarii) cu documentele mentionate la art. 3, lit. f) din prezentul Regulament;
- dovada indeplinirii conditiilor de avizare pentru anul in curs si dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru OTDR; 
- recomandarea angajatorului (in cazul angajatilor)/recomandarea tehnicianului dentar cu drept de punere pe piata a DMUC cu care are/a avut incheiat contract de colaborare (in cazul exercitarii profesiei ca independent);
- doua fotografii color 3x4 cm.
(3) Noul certificat va avea acelasi numar, insa se vor modifica:
- data emiterii;
- seria cerificatului de membru OTDR din „D” in „A”;
   
Art. 11. – Profesia de tehnician dentar poate fi exercitata pe teritoriul Romaniei de posesorii certificatului de membru OTDR avizat anual in conformitate cu reglementarile OTDR.

Art.12. – Membrii OTDR care doresc retragerea din OTDR trebuie sa depuna odata cu cererea de retragere si certificatul de membru OTDR in original.

        
 Art.13 – Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu data de 01.01. 2013.


Anexa 1 la prezentul Regulament: Model cerere de inscriere.PRESEDINTE
DOMBAI  ATTILA CSABA


Nr. Inregistrare CJ/CMB: ...............data  .............................., Judetul______________________________


CERERE DE INSCRIERE 
Către, 
ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

Domnule preşedinte,

    Subsemnatul/a ____________________________________________________       nascut/a la data de___/____/_____ 
in localitatea________________________________ judetul__________________________________________________
cetatean________________ domiciliat in localitatea________________________________________________________
strada_________________________________ ___nr.___bl._____sc___ap___judet/sector_________________________
telefon__________________fax_________________mobil______________________e-mail_______________________
CNP : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor/posesoare al/a diplomei de ________________________________
Seria ___________Nr___________ din anul _________eliberata de_____________________________________________
adresa de corespondenta_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

în temeiul prevederilor Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de tehnician dentar nr. 96/2007, republicata, in vederea exercitarii profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei, solicit inscrierea ca membru in Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania 
Subsemnatul/a, ma oblig sa respect prevederile Statutului Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, Regulamentului de organizare si functionare, Codului de etica si deontologie si legislatia din domeniul tehnicii dentare. 
In susţinerea prezentei cereri anexez următoarele: 
a)□-diploma/ titlul/ certificatul /adeverita de absolvire (copii legalizate/ copii simple ale actelor originale+traduceri legalizate-apostilate sau supralegalizate) 
□ foaia matricolă/supliment la diploma/situatie scolara (copii legalizate/ copii simple ale actelor originale +traduceri legalizate-apostilate sau supralegalizate))
□programa analitica (traducere legalizata apostilata/supralegalizata)-in cazul diplomelor obtinute intr-un alt stat membru U.E./S.E.E./Confedetatia Elvetiana sau intr-o tara terta
□adeverinţa de conformitate (traducere legalizata+ copie document original)–in cazul diplomelor obtinute intr-un alt stat membru U.E./S.E.E./Confedetatia Elvetiana
□atestat de echivalare eliberat de M.E.C.T.S.(copie legalizata)–in cazul diplomelor/titlurilor/certificatelor de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară obtinuta intr-o tara terta
□documentul tradus si legalizat din care sa reiasa ca titlul obtinut in statul tert a fost recunoscut intr-un stat membru UE unde a si dobandit o experienta profesionala de minim 3 ani
b)□ certificat de cazier judiciar-valabil 6 luni de la data emiterii (original);
c)□ certificat de sănătate fizică şi psihică (original) - valabil trei luni de la data emiterii ( certificat medical tip A5); 
d)□actul de identitate si dupa caz□certificat de casătorie/□divort/□alte acte care atesta schimbarea de nume (copie); 
e) □dovada de achitare a taxei de înscriere (copie); 
f) dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal astfel:
-In cazul experientei profesionale in profesia de tehnician dentar dobandita pe teritoriul Romaniei ca:
Angajat - □copie carnet de munca/ □adeverinta de la ITM/□adeverinta de vechime in profesia de tehnician dentar eliberata de angajator/□ raport per salariat din REVISAL;
CPI/LTD/PF/PFA - □Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie CIF),  □ Declaratia 070/ □Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
SRL -□ Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate, □Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz, □adeverita de salariat/raport per salariat REVISAL de la societatea la care este asociat si angajat
-In cazul experientei profesionale in profesia de tehnician dentar dobandita in afara teritoriului Romaniei
□- document(e) original(e), valabil(e), care sa fie recunoscut(e) pe teritoriul Romaniei coform legislatiei in vigoare
-In cazul in care solicitantul nu au profesat/nu profeseaza tehnica dentara pana la data inscrierii - □ declaratie notariala cu privire experientei profesionale in tehnica dentara dobandita anterior, efectiv si legal 
g) □ copie dupa decizi de pensionare (pentru pensionarii in activitate sau nu)
h) □ trei fotografii color 3x4 cm.
Consimt la prelucrarea si utilizarea datelor mele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2011 - in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitati de tehnica dentara.

Localitatea______________________Data____/___/______                                                                    


 Semnatura solicitant ___________________

Anunt


Avand in vedere ca singurele polite de asigurare dedicate tehnicienilor dentari se pot incheia doar la cateva societati de asigurari si sunt scumpe, respectiv 23 eu-50 eu, va aduc la cunostinta ca pentru acordarea avizului pentru 2013 aceasta obligativitate se suspenda. Raman valabile toate celealte prevederi din regulament.
Suspendarea aplicarii acestei conditii de avizare, in fata MS si registrul national al cadrelor medicale, in numele conducerii OTDR, mi-o asum in intregime.

In cursul anului 2013 vom cere oferte dedicate pentru tehnicienii dentari, similare ca valoare si conditii cu celelalte profesii medicale.
Va rog sa informati colegii despre aceasta modificare iar pentru cei care déjà au incheiat polite de asigurare acestea vor fi luate in considerare.

Va multumesc pentru intelegere,
Dombai Attila
Presedinte OTDR