vineri, 7 decembrie 2012

Regulament Avizari anul 2013


REGULAMENT privind AVIZAREA Certificatului de membru al OTDR pentru anul 2013

Art. 1 – (1) Avizarea certificatului de membru se face anual si confera tehnicianului dentar dreptul de a exercita profesia pe perioada avizului. Pentru intreg anul 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) avizarea certificatului de membru se face în perioada 01.12.2012 – 31.01.2013.
 (2) Avizarea Certificatului de membru se face la sediul CJ/CMB al OTDR în raza căruia tehnicianul dentar îşi desfăşoară activitatea;

Art.2 La prezentarea pentru obtinerea avizului, tehnicienii dentari vor anexa urmatoarele:

(1) dovada locului de muncă si a experientei profesionale exercitata efectiv si legal (experienta profesionala ce poate fi dovedita cu acte) – astfel: 

a) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial: 
- adeverinta de la angajator conform modelului anexat – Anexa nr.2 (valabilitate 30 zile de la data eliberarii) – pentru salariati in institutiile publice ( de stat) 
 - Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator) -  pentru salariati in institutii private 
- dovada experientei profesionale exercitata efectiv si legal (pentru cei care nu o au depusa la dosar: copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/etc.)

b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (SRL/LTD/CPI/PFA/PF s.a.): 

 b1) CPI/LTD/PF/PFA:
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme), 
- „Fisa de exercitare a profesiei”– conform modelului anexat (anexa 4), 
- Certificatul de inregistrare la DSP a CPI/LTD/PF/PFA – in cazurile in care exista aceasta inregistrare, 
- Declaratia 070/Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF) sau adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar,

b2) SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
- „Fisa de exercitare a profesiei” – conform modelului anexat, 
- Certificatul de inregistrare la DSP  – in cazurile in care exista aceasta inregistrare

***Pentru debutanti:
copie contract de colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica conform reglementarilor prevazute in Statut OTDR  sau copie contract de munca, si 
adeverinta de salariat de la angajator (valabilitate 30 zile de la data eliberarii) – pentru salariati in institutiile publice ( de stat) 
Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator) -  pentru salariati in institutii private 

*** Pentru pensionarii in activitate, copie si dupa „Decizia” de pensionare (daca nu se afla deja depusa la dosar).

*** Titularii CPI/LTD/PFA precum si asociatii/administratorii din cadrul SRL-urilor care sunt si angajati cu contract individual de munca in propriul laborator/cabinet de tehnica dentara trebuie sa prezinte si Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator)  

Nota: În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime în profesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară nu se acorda avizul/2013.
În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, la ridicarea certificatului de membru, in situatia in care nu lucreaza, se elibereaza certificatul de membru neavizat. Avizarea se va face numai dupa prezentarea documentelor mentionate la art.2 alin 1.

(2). dovada achitării cotizaţiei de membru, astfel :
- pentru membrii care solicita aviz/2013 in perioada de avizare (01.12.2012 -31.01.2013)  - copie dupa dovada achitarii cotizatiei/ 2012, pe care este aplicata stampila bancii, 
   -  pentru membrii care solicita aviz/2013 dupa perioada de avizare (01.12.2012 -31.01.2013) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei la ,,zi’’ , pe care este aplicata stampila bancii, 

(3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2012 si, dupa caz,  in anii anteriori (pentru cei cu restante), in Romania si/sau UE – se vor prezenta in original diplomele de la cursurile/evenimentele/manifestarile creditate de catre OTDR si/sau diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E .  In cazul in care pentru acordarea avizului se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care s-a participat in  anul 2012,  la sediul central  se vor trimite copii dupa aceste diplome.
* Creditele EPC pentru cursuri/evenimente/s.a din UE vor fi atribuite la sediul central al OTDR numai dupa verificarea ,,veridicitatii’’ cursurilor si numai dupa aceea se vor comunica catre CJ si se va acorda avizul .

 (4). Copie C.I. valabila;

(5). a) Pentru tehnicienii dentari care exercita profesia in regim independent (titulari CPI, LTD, PFA, asociati si/sau administratori la SRL- exceptie debutanti si/sau salariatii) – copie xerox a Asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala - valabila pentru anul 2013.

b) Prin exceptie de la pct. 5 a) nu vor incheia obligatoriu si in nume propriu asigurarea de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala tehnicienii dentari debutanti (indiferent de forma in care isi exercita profesia – PF colaborator/angajat) si tehnicienii dentari salariati care nu se regasesc in calitatea de asociat/administrator in cadrul unui SRL.

Art. 3. (1) Necesarul anual de credite EPC pentru obtinerea avizului este stabilit prin Programul National de Educatie Profesionala Continu,a iar pentru avizul  2013 necesarul de credite este prezentat in anexa Nr.1 (tabel)
 (2) Numarul de credite EPC obtinute suplimentar fata de necesarul  anual obligatoriu se reporteaza in anul urmator.

Art. 4. „Avizarea” se efectuează pe verso Certificatului de membru, cu înscrierea următoarelor menţiuni: AVIZAT ANUL 2013, numarul de înregistrare din Registrul de avize, numarul de certificat, semnătura preşedintelui  şi ştampila CJ/CMB al OTDR.

Art. 5. Tehnicienilor dentari, care nu indeplinesc conditiile de avizare pentru anul 2013 si astfel nu se avizeaza in perioada  01.12.2012 – 31.01.2013, precum si celor care nu solicita avizarea in perioada  01.12.2012 – 31.01.2013 , “avizul” li se poate acorda si ulterior, numai daca acestia indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind avizarea certificatului de membru al OTDR  pentru anul  2013. In aceste cazuri, daca sunt indeplinite cerintele aratate, avizul pentru anul  2013  se acorda de la data indeplinirii conditiilor de avizare si este valabil pana la 31.12.2013. (exemplu: “AVIZAT de la data de 23.05.2013 la 31.12.2013)

Art. 6 – (1) La prezentarea pentru obtinerea avizului/ 2013, completarea cererii RUTD (anexa nr.2) si, dupa caz, „Fisa de exercitare” (locul de munca a activitatii de tehnica dentara in sistem independent – anexa nr.4) sau prezentarea „adeverintei de salariat” ( pt. membrii care sunt angajati in institutii publice - de stat) - anexa nr.3 / Raport per salariat ( membrii care sunt angajati in institutii private)  –, sunt obligatorii pentru toti membrii OTDR.
(2) Membrii OTDR care indeplinesc conditiile de avizare dar nu au aplicat    ,,avizul’’ pe certificatul de membru vor fi inscrisi in RUTD ,,INACTIVI’’- Fara aviz/Neavizat.
(3) Membrii OTDR care au fost notificati , mentionati in ultimul RUTD afisat pe site-ul OTDR, cu status ,,SUSPENDAT’’(pentru restante la plata cotizatiei si/sau restante la credite EPC) vor prezenta la avizare, pe langa documentele solicitate  la art.2, si dovada achitarii taxei de schimbare de status in valoare de 100 RON.

Art. 7. Tehnicienii dentari care nu au avizul aplicat pe Certificatul de membru - inscrisi in RUTD cu status profesional INACTIV(„la cerere” /”Fara aviz”)/SUSPENDAT, nu au dreptul sa practice profesia de tehnica dentara.

Art. 8. Pentru perioadele in care tehnicianul dentar desfasoara activitate de tehnica dentara fara sa aiba avizat Certificatul de membru, precum si pentru perioadele in care avizarea s-a obtinut ulterior termenelor stabilite prin regulamente, acesta este direct raspunzator.

Art. 9. Lunar (pana in data de 3 ale fiecarei luni), Presedintii CJ OTDR trebuie sa transmita la sediul central cererile RUTD pentru avizele acordate in luna anterioara insotite de documentele aferente. In absenta acestor documente nu se vor opera modificari in RUTD.


Art. 10. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 01.12.2012 şi poate fi completat şi modificat oricând, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 11. – Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament, si anume: Necesar credite EPC aferente anilor 2010, 2011, 2012 pentru avizarea Certificatului de membru in 2013 - tabel (anexa nr.1); Cerere Registru Unic al Tehnicienilor Dentari (Anexa nr.2); Model de Adeverinta (Anexa nr.3); Fisa de exercitare a profesiei in anul 2012  in sistem independent – locul de munca (Anexa nr. 4 ). 
Presedinte OTDR,
Dombai Attila-CsabaAprobat Biroul Executiv al OTDR